bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podstawa prawna działania

Dom Pomocy Społecznej w Liskawie działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz. 728, z późn. zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Folityki Społecznej z dnia 19 września 2005r.w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j; Dz. U. Nr 142, z 2001r. poz. 1592).
  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
  • Uchwały Nr XXIV/166/2001 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 21 sierpnia 2001r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Pornocy Społecznej w Liskowie.
  • Innych przepisów prawnych dot. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek budżetowych.
  • Regulaminu organizacyjnego.


Opublikował: Katarzyna Grajczyk
Publikacja dnia: 28.11.2012
Podpisał: Katarzyna Grajczyk
Dokument z dnia: 28.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 161

WebDesign by SzkoleniaMi