bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych „informacjami publicznymi”. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Zgodnie z Ustawą prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu.


Opublikował: Katarzyna Grajczyk
Publikacja dnia: 28.11.2012
Podpisał: Katarzyna Grajczyk
Dokument z dnia: 28.11.2012
Dokument oglądany razy: 864

WebDesign by SzkoleniaMi