bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.12.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na 2014 rok

Wyniki przetargu

Lisków, dnia 18.12.2012r.

DPS/1P/2012

Powiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


          Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:


Na zadanie nr 1
PIEKARNIA JAŚMIN – Jan Nawrocki i Spółka, Sp. jawna
ul. Poli Gojawiczyńskiej 9; 62-500 Konin (oferta nr 3)


Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:
Cena - 100 punktów
Cena oferty : BRUTTO 10.686,93zł

Na zadanie nr 2
P.P.H. „POLSKIE MIĘSO” KRĄŻYŃSKI s. j.
Końska Wieś 13, 62-872 Godziesze (oferta nr 1)


Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:
Cena - 100 punktów
Cena oferty : BRUTTO 28.388,44zł


Na zadanie nr 3
P.P.H.U. „ MARTOM” Tomasz Stasiak,
62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2 (oferta nr 2)


Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:
Cena - 100punktów
Cena oferty : BRUTTO 58.276,25zł

W postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania nr 1 ofertę złożyła również firma :


1. PIEKARNICTWO I CUKIERNICTWO Tomasz Matuszewski
      Janków 47, 62-817 Żelazków (oferta nr 4)

      Cena oferty: brutto 10.753,78zł
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji: 99,38 punktów

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na poszczególne zadania będzie zawarta w dniu 27.12.2012r. o godz. 11.00.


ZATWIERDZAMOpublikował: Katarzyna Grajczyk
Publikacja dnia: 18.12.2012
Podpisał: Katarzyna Grajczyk
Dokument z dnia: 18.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 099

WebDesign by SzkoleniaMi