bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wyniki przetargu


Lisków, dnia 12.12.2013r.

DPS.220.2013

Powiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2013r., poz. 907 z późń. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:


Na zadanie nr 1
PIEKARNIA JAŚMIN – Jan Nawrocki i Spółka, Sp. jawna
ul. Poli Gojawiczyńskiej 9; 62-500 Konin (oferta nr 3)
Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:
Cena - 100 punktów
Cena oferty : BRUTTO 10.876,53zł

Na zadanie nr 2
P.P.H. „POLSKIE MIĘSO” KRĄŻYŃSKI s. j.
Końska Wieś 13, 62-872 Godziesze (oferta nr 2)
Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:
Cena - 100 punktów
Cena oferty : BRUTTO 28.046,70zł


Na zadanie nr 3
P.P.H.U. „ MARTOM” Tomasz Stasiak,
62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2 (oferta nr 1)
Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:
Cena - 100punktów
Cena oferty : BRUTTO 59.837,84zł

W postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania nr 2 ofertę złożyła również firma :
1.GINASO Andrzej Gintrowicz
ul. Przemysłowa 8
63-200 Jarocin (oferta nr 4)
Cena oferty: brutto 28.090,13zł
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji: 99,85 punktów

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na poszczególne zadania będzie zawarta w dniu 20.12.2013r. o godz. 11.00.


ZATWIERDZAM


Lisków, dnia 18.12.2012r.

DPS/1P/2012

Powiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


          Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Liskowie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:


Na zadanie nr 1
PIEKARNIA JAŚMIN – Jan Nawrocki i Spółka, Sp. jawna
ul. Poli Gojawiczyńskiej 9; 62-500 Konin (oferta nr 3)


Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:
Cena - 100 punktów
Cena oferty : BRUTTO 10.686,93zł

Na zadanie nr 2
P.P.H. „POLSKIE MIĘSO” KRĄŻYŃSKI s. j.
Końska Wieś 13, 62-872 Godziesze (oferta nr 1)


Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:
Cena - 100 punktów
Cena oferty : BRUTTO 28.388,44zł


Na zadanie nr 3
P.P.H.U. „ MARTOM” Tomasz Stasiak,
62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2 (oferta nr 2)


Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:
Cena - 100punktów
Cena oferty : BRUTTO 58.276,25zł

W postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania nr 1 ofertę złożyła również firma :


1. PIEKARNICTWO I CUKIERNICTWO Tomasz Matuszewski
      Janków 47, 62-817 Żelazków (oferta nr 4)

      Cena oferty: brutto 10.753,78zł
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji: 99,38 punktów

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na poszczególne zadania będzie zawarta w dniu 27.12.2012r. o godz. 11.00.


ZATWIERDZAMOpublikował: Katarzyna Grajczyk
Publikacja dnia: 12.12.2013
Podpisał: Katarzyna Grajczyk
Dokument z dnia: 18.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 819

WebDesign by SzkoleniaMi