bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.02.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana danych

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.dpsliskow.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Adres:

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
ul. Ks.Blizińskiego 96A
62-850 Lisków

Godziny urzędowania:

Administracja: 7.30 - 15.30
Dział terapeutyczno-opiekuńczy: całodobowo

Kontakt:

tel./fax: 62 763 48 19 [sekretariat/dyrektor/administracja]
tel: 62 763 48 18 [pracownik socjalny/kierownik zespołu/opiekunowie/mieszkańcy]
e-mail: sekretariat@dpsliskow.pl

Dyrektor: Agata Trzęsowska

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-05-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło, pomarańczowe litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Ocena własna

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Grajczyk
e-mail: dps.liskow@wp.pl
Telefon: 62 763 48 18


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek oraz wejście do budynku bez barier architektonicznych. Winda na wszystkie poziomy budynku.

Dostęp do ogrodu, ścieżki spacerowe i parkingi bez barier architektonicznych.Opublikował: Renata Włodarczyk
Publikacja dnia: 12.02.2021
Podpisał: Katarzyna Grajczyk
Dokument z dnia: 23.09.2020
Dokument oglądany razy: 234

WebDesign by SzkoleniaMi