bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podstawa prawna działania

Dom Pomocy Społecznej w Liskawie działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r.,  poz. 1876, 2369).
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia  2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 734).
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j; Dz. U. z 2020r., poz. 920).
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ).
  • Uchwały Nr XXIV/166/2001 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 21 sierpnia 2001r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Pornocy Społecznej w Liskowie.
  • Innych przepisów prawnych dot. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek budżetowych.
  • Regulaminu organizacyjnego.Dokument z dnia: 28.11.2012
Publikacja dnia: 29.04.2021
Dokument oglądany razy: 1 424
Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
Wytworzył: Katarzyna Grajczyk
Odpowiada: Katarzyna Grajczyk
Wprowadził: Renata Włodarczyk

WebDesign by SzkoleniaMi