bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr Zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.rtf

W Domu Pomocy Społecznej w Liskowie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje.

Rejestry:

1. Rejestr zarządzeń dyrektora placówki

2. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

3. Rejestr kancelaryjny korespondencji

4. Rejestr skarg i wniosków

5. Rejestr zawieranych umów cywilno-prawnych

6. Rejestr zamówień publicznych

7. Rejestr pieczęci i stempli

Ewidencje:

1. Ewidencja akt osobowych pracowników

2. Ewidencja akt osobowych mieszkańców

3. Książka meldunkowa

4. Księgi inwentarzowe

5. Ewidencja dochodów i wydatków

W Domu Pomocy Społecznej w Liskowie prowadzona jest Składnica Akt, która zawiera dokumenty dotyczące:

- mieszkańców

- pracowników

Do niżej wymienionych ewidencji i rejestrów mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W przypadku braku wskazania w przepisach szczegółowych sposobu udostępniania danych, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2006r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 305, poz. 1692).

Dane udostępniane są podmiotowi publicznemu lub podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecania przez podmiot publiczny ich realizacji.

Prawo to podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawowych, w tym m. in.: dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, tajemnicy skarbowej, tajemnicy handlowej, ochrony dóbr osobistych oraz innych danych prawnie chronionych.

Szczegółowe informacje udzielane są w dziale administracyjno-księgowym Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.

wniosek-o-udostepnienie-danych-z-rejestru-publicznego.doc
Dokument z dnia: 10.02.2021
Publikacja dnia: 30.11.2022
Dokument oglądany razy: 623
Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
Wytworzył: Renata Włodarczyk
Odpowiada: Renata Włodarczyk
Wprowadził: Renata Włodarczyk

WebDesign by SzkoleniaMi